ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.00 ರವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರಿಂದ 3:00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಿ.
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಸಹಕಾರಿ ವಿಭಾಗ:


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ.ಎಮ್. ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
2 ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್.ಪಿ. ಎಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
3 ಕು. ಅಶ್ವಿನಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಭು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ. ಕೆ.ಎನ್. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
5 ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಎಂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
6 ಕು ಶರತ್ ಎನ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
7 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಮ್. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು


ಚೀಟಿ ವಿಭಾಗ:


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ . ಎಂ. ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
2 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಎನ್. ನಾಯಕ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶ್ಮ.ಸಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ. ಎಂ. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು


ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಶಾಖೆ:


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
2 ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಎಮ್. ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು


ಇ-ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ :


ಕು . ಐಶ್ವರ್ಯ . ಬಿ