ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.00 ರವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರಿಂದ 3:00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ


ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ
# ವಿವರ 1995 2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019
1 ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ 6.10 14.00 188.42 307.76 288.69 301.23 307.76 310.14
2 ಠೇವಣಿಗಳು 2.17 7825.00 1564.79 8236.15 5645.81 6844.84 7223.15 9507.96
3 ಸಾಲ & ಮುಂಗಡ 7.68 6700.00 1481.00 7289.02 5523.14 6942.83 7289.02 8808.84
4 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 1.0 4.39 108.32 164.03 131.37 186.08 123.03 106.02
  • ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
  • ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು