ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.00 ರವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರಿಂದ 3:00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಗಳುಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರೂ 1.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ 10.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಚೀಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೀಟಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ 1.00 ಲಕ್ಷ - ಮಾಸಿಕ ಕಂತು - ರೂ 2500/-
40 ತಿಂಗಳುಗಳ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ,ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ,ಸದಸ್ಯರ ಲಾಭಾದಾಯಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ಸದಸ್ಯರು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.